Paul Mockapetris i Vint Cerf

Coincidint amb el 30è aniversari del DNS, el proper dia 30 Paul Mockapetris rebrà a Barcelona un homenatge organitzat per l'IEEE.

I seguint en l'àmbit del DNS, Vint Cerf és nomenat membre del Consell Nacional de Ciència pel president Obama.