Nova Junta

L'Assemblea General de socis reunida el passat 24 de febrer va votar una nova junta. La memòria d'activitats i l'acta de l'assemblea estan a disposició dels socis que ho demanin.

Convocatòria d'Assemblea General

Es convoca l'Assemblea General d'ISOC-CAT pel proper dimarts 24 de febrer a la Sala Pi i Sunyer de l'IEC, a les 17h30 en primera convocatòria i les 18h en segona.

Ordre del dia:
  • Informe d'activitats de la junta en funcions sortint
  • Informe econòmic de la junta en funcions sortint
  • Proposta de quotes
  • Elecció de la nova junta
  • Presentació de la nova junta
  • Precs i preguntes