Convocatòria d'Assemblea Ordinària 28-nov-2013

La Junta directiva de l'Associació Capítol Català de la Societat Internet (ISOC-CAT) convoca l'Assemblea Ordinària de socis per al proper dia 28 de novembre de 2013 a les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 en segona convocatòria en cas de no haver-se assolit el quòrum (30% o més dels associats) a la primera convocatòria. Es prega màxima puntualitat pel bé de tots.

L'assemblea tindrà lloc a la seu del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, pral. 2a, 08002 Barcelona).

L'ordre del dia és el següent:

1) Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera Assemblea Ordinària de 20 de novembre de 2012 (vegeu la documentació annexa)

2) Altes/baixes. Benvinguda als socis nous.

3) Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats del període novembre 2012-novembre 2013 (en breu a la documentació annexa)

4) Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Estat de Comptes del període novembre 2012-novembre 2013 (en breu a la documentació annexa)

5) Proposta i votació de canvi d'entitat bancària (1)

6) Presentació de "Renewal Internet Society Chapter Charter" i decisió del vot (vegeu la documentació annexa)

7) Debat sobre com fomentar la participació

Documentació annexa: enviat l'enllaç via la llista de correu

Els socis poden afegir punts a l'ordre del dia fins a tres setmanes naturals abans de l'Assemblea. Per fer-ho han de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a la llista de correu de l'associació.

Ben cordialment,

Jordi Iparraguirre,
Associació Capítol Català de la Societat Internet (ISOC-CAT)
President