Nova Junta

L'Assemblea General de socis reunida el passat 24 de febrer va votar una nova junta. La memòria d'activitats i l'acta de l'assemblea estan a disposició dels socis que ho demanin.