Protecció dels drets d'autor sí, i respecte a una Internet lliure, també. Diguem NO a la nova directiva del copyright!


La nova proposta de directiva aprovada pel Parlament Europeu respecte els drets d'autor[1] pot posar fi a l'ús d'Internet com un espai de distribució lliure dels continguts.

Si fins ara la responsabilitat de respectar els drets d'autor era d'aquelles empreses i particulars que els utilitzaven, la nova proposta de directiva pot forçar a que els proveïdors d'internet ja no actuïn de manera neutral sinó que juguin un paper actiu pel control dels continguts que allotgen i distribueixen.

L'article 13 d'aquesta nova proposta de directiva explicita aquest control i el desplegament de les tecnologies de reconeixement dels continguts que es publiquen a la xarxa. 

L'ús de la xarxa i de les noves formes de distribució dels continguts digitals fan necessària l'actualització de la reglamentació del copyright i la protecció dels drets d'autor. Tanmateix, aquesta nova proposta de directiva, més enllà d'aquests objectius, representa un atac frontal a la neutralitat d'Internet i força el desplegament de mecanismes que poden ser molt efectius per censurar i silenciar la crítica i les veus dissidents a través de la xarxa.

El desplegament del que es regula en aquesta directiva preocupa molt especialment a tots els que volem evitar que internet esdevingui una eina de vigilància i control dels seus usuaris i en definitiva de tots els ciutadans. Així mateix, el desplegament d'aquests mecanismes de control poden atacar els drets fonamentals de llibertat d’expressió i violar altres directives del propi Parlament Europeu.

L'arquitectura d'Internet està concebuda com un sistema distribuït en que cada node actuï de manera autònoma. Els controls i mecanismes que violenten la seva naturalesa no són una solució acceptable i posa en risc l'evolució de la xarxa d'acord amb els seus principis.

Compartim les preocupacions dels autors i creadors i recolzem totes les iniciatives que protegeixin els seus drets, sempre i quan no violentin altres drets fonamentals i posin en risc el desplegament obert i neutral d'Internet. Considerem que la nova proposta de directiva del Parlament requereix modificacions substancials per a ser acceptable per la nostra part i confiem que en el redactat final de la directiva s'esmenin els termes amb que la proposta ha estat acceptada i en especial els referents a l'article 13.

[1] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market; COM/2016/0593