IPv6 per a tothom

Gràcies a les gestions del company i primer president de la Fundació puntCAT, Joan Francesc Gras amb els representants d'ISOC-Argentina, ha estat possible la traducció del llibre IPv6 per a tothom. puntCAT s'ha fet càrrec de les despeses de traducció i compaginació del llibre, el qual explica de manera molt planera què és IPv6 i com configurar-lo en casos reals.

El llibre IPv6 per a tothom està disponible gratuïtament a la xarxa a ipv6peratothom.cat i es pot consultar en línia o descarregar en format PDF.