Col·laborem amb les Jornades CTecno 2020

ISOC-CAT col·labora en les Jornades Ctecno 2020 es celebraran el 4 de juny de 2015 a la Sala Paranimf de la Universitat de Barcelona.


Les Jornades CTecno 2020 neixen amb la voluntat de testimoniar la pujant tendència de digitalització que viu la societat actual mitjançant els següents objectius:


  • Visibilitzar el potencial innovador i la rellevància de la transformació digital al si de la societat, centrant‐se en l’estratègia industrial sectorial plantejada a la RIS3CAT i servint com a marc per la cloenda del Cicle de la Innovació Tecnològica – Catalunya 2020.
  • Posar de manifest la necessitat d’aconseguir sinèrgies en el procés de transformació digital entre grans i petites empreses.
  • Avaluar quines són les tendències i necessitats de canvi en el context educatiu per aconseguir professionals preparats pel canvi.
  • Mostrar quin és el camí i els reptes de futur de la societat política dins l’actual panorama d efervescència tecnològica.
  • Convertir‐se en una data fonamental en l’agenda de les empreses i professionals del sector de les TIC per al coneixement de les últimes tendències del canvi tecnològic.

Hi haurà quatre tracks: Innovació, Empresarial, Transformació Digital i Horitzó 2020.


A la web b: www.jornadesctecno.cat hi trobareu tots els detalls. Allí ens veiem!