Convocatòria Assemblea General

La Junta directiva de l'Associació Capítol Català de la Societat Internet (ISOC-CAT) convoca l'Assemblea Ordinària de socis per al proper dissabte dia 21 de gener de 2017 a les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 en segona convocatòria en cas de no haver-se assolit el quòrum (30% o més dels associats) a la primera convocatòria. Es prega màxima puntualitat pel bé de tots. L'assemblea tindrà lloc a Barcelona, Centre cívic de Sarrià (Carrer d'Eduardo Conde, 22).

És molt important que assistiu a aquesta assemblea perquè, tal com ja es va anunciar a la llista de correu, cal renovar la Junta directiva perquè en aquesta assemblea s'acaba el segon mandat de l'actual (els mandats són de dos anys).

Ordre del dia:

1) Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera Assemblea Ordinària de 14 de gener de 2016

2) Altes/baixes. Benvinguda als socis nous.

3) Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats del període 15 de gener 2016 - 21 de gener 2017

4) Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Estat de Comptes del període període 15 de gener 2016 - 21 de gener 2017

5) Renovació de la Junta directiva

6) Debat: com fomentar la participació

7) Planificació: accions a dur a terme durant el 2017

8) Participació l'European Chapters Meeting, Feb 22-23, Amsterdam

Els socis poden afegir punts a l'ordre del dia fins a tres setmanes naturals abans de l'Assemblea. Per fer-ho han de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a la llista de correu de l'associació.

Una salutació ben cordial,

Roger Baig,
Secretari,
Associació Capítol Català de la Societat Internet (ISOC-CAT)