Nova junta d'ISOC-CAT

El passat 20 de novembre es va celebrar l'Assemblea General de socis a la sala Puig i Cadafalch de l'IEC. Presentada la memòria de gestió, es va tractar el canvi de junta per arribar l'actual a la fi del seu termini de 2 anys. La nova junta està formada per:

President: Jordi Iparraguirre
Secretari: Roger Baig
Tresorer: Benjamí Villoslada
Vocals: no n'hi ha en el moment de l'elecció, però la nova junta vol integrar com vocals a totes les persones d'ISOC-CAT que vulguin liderar un projecte per a l'associació.

La nova junta agraeix a la sortint la feina feta en aquest dos anys i compta amb ells per a donar continuïtat als projectes que van començar.