ISOC-CAT registrat com grup d'interès

El passat 6 de juliol de 2016 el Dept. de Justícia va publicar la resolució per la qual inscriu i classifica ISOC-CAT, Capítol Català de la Internet Society, en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. El nostre número d'identificació és el 76.

Aquest fet ens permet complir amb la llei de transparència i poder adreçar-nos als diferents departaments i la Generalitat per a parlar amb els seus membres com a grup d'interès reconegut.